સહનશકિત છે કે આક્રોશ ?

ધરતીમાં ઘણી સહનશકિત હોય છે.તો ધરતીકંપ ને તેનો લાવા તેની સાબિતી છે કે તેનો આક્રોશ ?

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Comments

 • himanshupatel555  On January 5, 2010 at 1:16 am

  what happened after nov 2009 – no postings ?

 • raj - your friend  On March 26, 2010 at 7:49 am

  aa to bahu j sarvy sabit duniya no puravo che have u not read geeta where krishna told ke jab jab darti darti par atyashar badega this type of things happens to balance the world so obviously its akrosh and it goes way beyond sahanshakti of dharti to lift the burden. samje madam.

 • chandravadan  On August 20, 2010 at 4:54 pm

  Dhartikamp Means a momment of loss of “sahanshakti” and a WARNING to the Mankind !
  Nice Post !
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY (Chandrapukar)
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Shilpa You had visited my Blog Chandrapukar before…Inviting you to read New Posts ! Hope to see you soon !

Trackbacks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: