સમ્રાટ અશોક યુધ્ધ કરીને ઘણા પ્રદેશ જીતી તો ગયો હતો.
બસ પણ પ્રેમ હારી ગયો હતો..
શિલ્પા પ્રજાપતિ….

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Comments

 • સમ્રાટ અશોક અંતરાત્માના આવાજ અને કરૂણા સામે હારી ગયો હતો.

 • Ketan Rokad  On October 29, 2009 at 5:30 am

  prem ma to 1000 ma thi kadach koi 1 ni jeet hoi 6
  nice

 • Mehul  On October 29, 2009 at 5:36 am

  Nice Dear

 • Dhaval Navneet  On November 26, 2009 at 6:59 am

  વાક્ય બંધારણ થોડું ધારદાર હોત તો વધુ અસરકારક હોત ..પણ છતાય …..નિતાંત સુંદર …

 • naresh  On June 28, 2012 at 8:41 am

  i like it the love is not every person luck

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: