જીવન જીવવાની આ પણ એક રીત છે.

જીવન જીવવાની આ પણ એક રીત છે.
શરૂઆત કયાંથી કરુ એ જ પશ્ર્ન છે આમ તો લગ્ન થયા અને પતિ ની ઓળખાણ છે એટલા જ વર્ષો થયા તેમના પરિચયમાં બસ એકદમ સરળ સભાવ ન કોઇ લાબી મહત્વકાક્ષા બસ માનવની જેમ જીવવુ એ ધ્યેય. જયારે પણ મળતા એક દોસ્ત ને જ મળતા હા, કોઇવાર ખરેખર ઉભા રહીને સલામ મારવાની ઇરછા થઈ જાય એવુ જ કયા કોઇ ખોટ હતી જે ધારે તે કરી શકે છતાં પણ સાદગી ભર્યુ જીવન એક સેલી હતી હા તેમનું નામ વડોદરાની લગભગ મોટી બધી હોસ્પટોલમાં માન થી લેવાતું પણ તેમનું મન ગોરજ મુનિ આશ્રમમાં થોડુ પરોવાયેલું ત્યાના નાંમાકિત કેન્સર ના તે તબીબ સિધ્ધાતવાદી એકદમ તેમનું નામ અહિ જાહેર નથી કરવું બસ જે ને ખ્યાલ હોય તેમની સેવાનો તે આપોઆપ કહશે
એમ નથી તે એકલા તબીબી ક્ષેત્રે સેવાભાવી હતા પણ ઘરમાં પણ સાદગી આમ તો ઘર જેવો સંબધ જયારે જરૂર પડે ત્યારે જોડે જ ને સુખ દુખમાં સાથે એમ બી બી એસ થતા તો માતાની છત્રછાયા ગુમાવેલી પછી તો ભાઈ બહેન ની બધી જવાબદારી પૂરી કરવામાં કોઇ અછત નહી.આ તો ઠીક પણ ખુદનો રકતથી સિચાયેલો દીકરો હતો જે તેમને પણ આબે એમ હતો તોય બસ છેલછા હતી દીકરા પછી એક દીકરીની કદાચ તે ઈરછા પૂરી કરવા દતક બાળકી લીધી ને ખુદના દીકરા કરતા વધુ પ્રેમ તેને કરતા આંખે જોયલ છે હંમેશા બસ પિતાને પણ ગુમાવ્યા બાદ વડીલોને તેમને નથી ગુમાવ્યા આજે પણ નિસંતાન માસા માસી સાથે તેમના પુત્ર બનીને રહે છે. માસી ને કયારેય એમ લાગ્વા જ નથી દીધુ કે તેઓ માસી છે. સેવા કદાચ ધર્મ છે. શરૂઆત ઘરથી થાય છે. કદાચ જીવત દાખલો છે.કયા સાધુ કે નેતા થવાની જરૂર છે. બસ માનવ થઈ જવાય તોય ઘણુ છે.
શિલ્પા પ્રજાપતિ…

Advertisements

આરજુ

તુ આવીશ કે નહી તેની ખબર નહતી,
પણ તારા આગમનની રાહ જરૂર રહી.
તુ ચાહીશ કે નહી તેની ખબર નહતી,
પણ તારી ચાહતની આરજુ જરૂર રહી.
શિલ્પા પ્રજાપતિ…

પરીક્ષામાં નાપાસ થનાર પણ ખુશ હોય ને માબાપ પણ..

પરીક્ષામાં નાપાસ થનાર પણ ખુશ હોય ને માબાપ પણ..

મમ્મી પપ્પા બંને શિક્ષક હોય ને સારી એવી મહેનત કરતા હોય બાળકને ભણાવવામાં ને એક બાળક હમેશા વગૅમાં પ્રથમ નંબર લાવતો હોય ને બીજો બધામાં નાપાસ થતો હોય છે.
નવા વષૅમાં મને પગે લાગીને એકદમ ખુશખુશ થઈને કે છે માસી આ વખતે તો હું બધામાં નાપાસ ના થયો બસ એક જ સબજેક માં નાપાસ થયો ને તે પણ ખાલી ૩ માકૅ માટે ને ભાઈના તો ૨ સબજેકમાં ૧૦૦/૧૦૦ માકૅ આવ્યા છે.ત્યારે મારી બહેન તેનો ઉત્સાહ વધારવા કે છે હા હસિલ બધામાં નાપાસ થતો હતો પણ આ વખતે તો એક જ સબજેકમાં ૩ માકૅ માટે નાપાસ છે તે પણ તેના ટીચર ની મીસ્ટેક હશે તે હવે ની પરીક્ષામાં બધા માં પાસ થવાનો છે હે ને હસિલ ત્યારે તે તો વધારે ખુશ થઇ ને કે છે હા આ વખતે તો હુ “સી” ગેડ નહી લાવું પણ “બી” લાવીશ.
શિલ્પા પ્રજાપતિ..

જાણું છું

જાણુંછું રણારૂપી આ જીવનને,
મૃગજળની પણ આશા નથી,

બસ રેતી વાગે છે રણમાં ને,
ને માટીની સોડમને ખોળુ છું.
શિલ્પા પ્રજાપતિ…

ધબકતી લાગણીઓને…

ન સમાવી શકયા જે ને આમ જીવનમાં,
તેને કાગળમાં અવતારી દીધા.
ન રોકી શકયા જે ધબકતી લાગણીઓને,
તેને શબ્દો બની ધબકવા દીધા.
શિલ્પા પ્રજાપતિ…
*
biji racahnao ahi juvo…..
http://shil1410.blogspot.com/

* * *

korea…

Korea has a two part you know very well…… As we are stayed in south korea and whatever we know that only i use to write.

South Korea is nice & beautiful country.
70% of land is covered by mountain & sea. hence building are tallest among the world.
We are stayed in changwon city & our area is a commercial zone covered by lot of international hotel and business office.

In our home when we opened a window we can see mountain & mountain are very develop with excercise machine. like gym & also many gardens with the same.

Here people speak only korian luguage they don’t know english very few people know english
only some people catch english word. so, we have found difficulties for many chorus activities but Korians are very very Co-operative. Here people are nonvegetrain & here very few indian food available. so we have to manage in food & language.

Here people are honest & very kindly. They never ever cheated us, here culture & techonlogy are amrican & english Pronounciation is also US, unlike british (like us) & They don’t give much impotrantace in gramar.

In korea, Indian are not much but Korian’s like Gandhi and they have a good respect for him hence they give us a good respect. Here many foreighner are stay from indonesia and pakistan but they all are doing labour work more. Very few indians but they never evr do any labouries work.

Here mainly two cast christians & baudha. There are four season. Additioanl one is autaum. now days autaum season followed by Winter. Temprature is -4 & -5 & some time rain falls also

now other information u can get form net
there are many nice photo of korea city

If u have anything more to know that let me give the subject oterwise u can took from internet also. Its advisable to move and know many countries and people in the world.

મીંઠી તારી યાદને તું…

મીંઠી તારી યાદને તું…
આજકાલ ૩ ઇડીયત પીકચરની હવા ચાલે છે.બધા ઓરકુટ પર ને ફેશબુક પર મડી પડયા છે મને થયુ આપણે લેખક લોકોએ પણ બાકી ના રહેવું જોઈએ દોસ્તો તમે દુર છો ખબર છે આપણી વચ્ચે તો દરિયો છે પણ આપણા મનમાં પણ આપણી લાગણી ઓ નો પણ દરિયો તો આપણી અંદર જ છેને!અમી તને આપણો ફોટો જોઈતો હતો ને જો આજે હું દરેક છબી તને તાજી કરાવું.
બસ પીન્સીપાલની ઓફિસ છે નીલાપંડ્યા આપણા પીન્સીપાલ.આપણી ૧૨ માં ધોરણમાં હાજરી ઓછી ને ગેરહાજરી વધુ હતી ને બોડૅના ફોમ ભરાવવાના હતા. આપણા આખા ગુપ્રને હાજરી ફરિજયાત થઇ ગઇ હતી. ને તેવા માં તારે રજાની જરૂર હતી , તને આપણા કલાસટીચરે ના પાડી હતી ને કીધુ કે નીલા બેન ની મંજુરી લઇ આવ.તારી જોડે હું ઓફિસમાં હતી મેડમે તને નામ પુછયુ તે કીધુ પણ કલાસટીચરનું નામ યાદ છે? નામ સાંભળ્યા પછી મેડમ પણ હસ્યા હતા ને તારા બોલવા પછી મે નામ યાદ કરીને તરત તારા બુટ પહેરેલા પગ પર મારા બુટ વાળા પગ મારીને હસવાનું માંડ રોકયુ હતું ને કહયુ હતુ ના સુરેશસર કઈક યાદ આવ્યું?
હા પોપટ
હા હા હા
આપણા સરની આખી સ્કુલમાં ચીડ હતી ને કારણકે તેમનું નાક પોપટ જેવું હતું..
શિલ્પા પ્રજાપતિ…..

સહનશકિત છે કે આક્રોશ ?

ધરતીમાં ઘણી સહનશકિત હોય છે.તો ધરતીકંપ ને તેનો લાવા તેની સાબિતી છે કે તેનો આક્રોશ ?

સમ્રાટ અશોક યુધ્ધ કરીને ઘણા પ્રદેશ જીતી તો ગયો હતો.
બસ પણ પ્રેમ હારી ગયો હતો..
શિલ્પા પ્રજાપતિ….

બસ સમજણ પડતા વાર લાગતી હોય છે ને લખતા વાર લાગતી નથી,ને પડધો કેવો પડશે તેનો વિચાર કરતા નથી કે કોઈ કલ્પના હોતી નથી,બસ જયારે કોઇ પુછે છે,કે કેમનુ લખાય છે? ત્યારે જ પાકી સમજણ થાય છે કે આતો કોઇ પડધો પાછો પડી રહયો છે..બસ માતા સરસ્વતી ફરી મારા ઘરે વસવાટ કરવા આવ્યા હોય તેમ લાગે છે.હવે તેમની ઉપાસના કરવી છે. કોઇ સારી વંદના હોય તો જરા કહેજો……